www.malebambino.pl


Programy wychowania:
 

- Podstawę programową realizujemy korzystając z pakietów wydawnictwa Nowa Era „Od zabawy do nauki”.

Program "Od zabawy do nauki" to nowoczesny program wychowania przedszkolnego będący zbiorem wielu dobrych praktyk tak potrzebnych w codziennej pracy każdego nauczyciela wychowania przedszkolnego. Jest to owoc pracy psychologów i nauczycieli, teoretyków i praktyków. Zawiera wiele odwołań do literatury związanej z tematem tak, by zainteresowani mogli pogłębić swoją wiedzę i znaleźć interesujące ich informacje.
Pakiet ten zawiera również ciekawe informacje na temat dziecka zdolnego, z symptomami dysleksji czy ADHD w przedszkolu.
Program ten został opracowany z myślą o przygotowywaniu dzieci do szkoły, zaczynając od najmłodszej grupy przedszkolnej,
 stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości.  
 

Oferujemy twojemu dziecku:
 

- Realizowanie podstawy programowej MEN

- Kształtowanie wyobraźni artystyczno-plastycznej dziecka

- Rozwijanie wyobraźni matematycznej

- Rozbudzanie zainteresowań przyrody i otaczającym go światem

- Pobudzenie zdolności językowych, muzycznych, tanecznych.Przedszkole MAŁE BAMBINO jest przedszkolem dwujęzycznym. Przez cały dzień zajęcia są prowadzone w dwóch językach.

Oprócz zajęć realizowanych w podstawie programowej, oferujemy także:

 

- konsultacje pedagogiczno-psychologiczne w ramach potrzeb

- diagnoza logopedyczna na początku roku, kontynuacja w ramach potrzeb.

- opowieści bibilijne, śpiewanie piosenek religijnych (dla chętnych)


Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, dzięki którym zapewniamy odkrywanie talentów oraz wszechstronny rozwój twojego dziecka.Wycieczki edukacyjne do zoo, muzeów, teatrów oraz innych ciekawych miejsc, które bardzo chce zobaczyć twoje dziecko !

- Raz w miesiącu organizujemy uroczystości oraz spotkania tematyczne dla dzieci.
 


Dodatkowo odpłatnie możesz również zapisać swoje dziecko na zajęcia dodatkowe, prowadzone przez firmę zewnętrzną.
W ramach pakietu zajęć dodatkowych oferujemy:

- rozszeżony j.angielski
- j.hiszpański 
- zajęcia ruchowo-taneczne
- zajęcia manualne
- zajęcia kuliarne (kuchcikowo) 

 

 


  

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
"Cuando el ni
ño ríe, el mundo ríe también."
"When a kid laughs, the world laughs."

Rekrutacja:
Dyrektor Przedszkola
Beata Nowak

+48 697 024 094 e-mail: malebambino@gmail.com

 

Adres:

ul.Podchorążych 38
42-202 Częstochowa

 

PRZEDSZKOLE
JĘZYKOWO - ARTYSTYCZNE

Pierwsze w Częstochowie przedszkole z nauką języka hiszpańskiego.

 Powered by: www.cdx.pl