www.malebambino.pl

 

                              RAMOWY  ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI TRZYLETNICH

7.00 – 8.00    Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów   i  zainteresowań dzieci .Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, oddechowe, gramatyczne itp.  Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych. Prace porządkowo-gospodarcze.

8.00 – 8.30    Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne.

8.30 – 8.45    Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

8.45 --9.00    Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 –9.30     Śniadanie.

9.30 – 11.00   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane)oraz niekierowane. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela ; zabawy  i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery ,zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze ,prace porządkowe na placu zabaw; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.00 – 11.15   Drugie śniadanie;

11.15 -  12.45   Zabawy w sali podejmowane z inicjatywy dzieci,  Czytanie fragmentów książek Czynności samoobsługowe przed wyjściem (doskonalenie czynności ubierania się).Zabawy dowolne na placu zabaw.

12.45 –13.00    Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

13.00 –13.30     Obiad ;

13.30 – 14.00    Mycie zębów . Odpoczynek przy muzyce – leżakowanie (dzieci chętne).

14.00 –15.00     Czynności samoobsługowe, zabawa ruchowa z określonym elementem .Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości ,zabawy  paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,  zabawy dowolne, przygotowanie do podwieczorku.

15.00 –15.15     Podwieczorek .

15.15 –16.00       Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci.                       


 

8.00 –13.00  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

 

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4-5 LETNICH

7.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem ,liczeniem, pisaniem. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje ,ćwiczenia ortofoniczne ,oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo- gospodarcze.

8.00 –  8.30  Zabawy wg zainteresowań dzieci . Zajęcia indywidualne .Praca indywidualna z dziećmi  mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

8.30 –  8.45   Zabawa z określonym elementem ruchu. Ćwiczenia poranne.

8.45 --  9.00   Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30     Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.30 –11.00    Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą kierowane , niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela ,zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery ,zabawy na świeżym powietrzu,  zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze ,prace porządkowe na placu zabaw, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.00 – 11.15    Drugie śniadanie;

 11.15 – 12.45   Zabawy w sali podejmowane z inicjatywy dzieci . Czytanie fragmentów książek Tworzenie różnorodnych  sytuacji edukacyjnych sprzyjających  twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci . Zajęcia dodatkowe (na wniosek rodziców). Czynności samoobsługowe przed wyjściem . Zabawy  na placu zabaw.

12.45 –13.00   Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i higieniczne. Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych.

13.00 –13.30   Obiad ;

13.30 – 14.00  Mycie  zębów. Relaksacja,   odpoczynek  przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno –kompensacyjna i indywidualna.

14.00 –15.00   Czynności samoobsługowe, zabawa ruchowa z określonym elementem .Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy  w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, zabawy dydaktyczne ,prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym.

15.00 --15.15  Czynności porządkowe i samoobsługowe ,przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

15.15 –17.00   Zabawy zorganizowane lub dowolne  z inicjatywy dzieci, zabawy i gry edukacyjne planszowe, układanie puzzli ,ćwiczenia grafomotoryczne prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

8.00 – 13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

Program  „Jak polubić matematykę ”to nauka matematyki poprzez zabawę ,działanie na konkretach i ćwiczeniach praktycznych .Wszechobecna matematyka jest kluczem do wiedzy .W edukacji najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, które rozwiązują myślenie hartują odpowiedzialność oraz tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności. Im więcej nauczymy dziecko w wieku przedszkolnym ,tym większe sukcesy matematyczne odniesie w życiu . Edukację matematyczną należy rozpocząć jak najwcześniej. Okres przedszkolny jest właśnie tym momentem kiedy dzieci są nastawione na odkrywanie ,poznawanie i przezywanie .Świat matematyki dla  dzieci w wieku przedszkolnym z ich potencjałem uczenia się stoi szeroko otwarty.

Matematyka jest sercem wszystkiego co nas otacza. Program „Jak polubić matematykę” zakłada realizację treści matematycznych poprzez: przyrodę .muzykę i plastykę oraz ruch.

Treści programowe programu odwołują się do wskazań Podstawy Programowej-obszary I 6; II7,8; III 5,8; IV7,11,12,13,14,15,16,17i zostały ujęte w 10 zagadnieniach.

1.Nabywania umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek .Orientacja przestrzenna.

2.Rytmy i rytmiczność.

3. Kształty i figury – intuicje geometryczne.

4.Klasyfikowanie ,systematyzowanie i zbiory.

5.Przyczyna i skutek .Przewidywanie następstw.

6.Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych.

7.Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiaru wielkości i ciężaru.

8.Przyswajanie określeń czasu.

9.Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów i długości, szerokości i wysokości.

10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

Program „Jak polubić matematykę” zakłada realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej, na jednych zajęciach w tygodniu oraz utrwalanie wprowadzonych pojęć w ciągu tygodnia . Zajęcia będą miały charakter wprowadzający w zagadnienie ,a w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu będzie się je utrwalać. Program ma charakter rozkładu materiału i został pomyślany tak, aby w każdym miesiącu wprowadzić jedno zagadnienie matematyczne.
 

Proponowane  działania towarzyszące realizacji programu:

Rada szkoleniowa pt. „Matematyka w przedszkolu”

Konkurs matematyczny „Zabawy i gry dydaktyczne z elementem rywalizacji(układanie puzzli, układanie rytmów itp.).

Prezentacja zestawu pomocy dydaktycznych do rozwijania pojęć matematycznych ,wykonanych samodzielnie.

Zajęcia otwarte dla rodziców

Doskonalenie nauczycieli w warsztatach.

Ewaluacja programu

Konkurs wiedzy matematycznej : „Zabawy i gry matematyczne”.

Dokumentacja fotograficzna zajęć i zabaw matematycznych.

Stworzenie zestawu pomocy dydaktycznych i propozycji zabaw matematycznych.

 

 

                                                 

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
"Cuando el ni
ño ríe, el mundo ríe también."
"When a kid laughs, the world laughs."

Rekrutacja:
Dyrektor Przedszkola
Beata Nowak

+48 697 024 094 e-mail: malebambino@gmail.com

 

Adres:

ul.Podchorążych 38
42-202 Częstochowa

 

PRZEDSZKOLE
JĘZYKOWO - ARTYSTYCZNE

Pierwsze w Częstochowie przedszkole z nauką języka hiszpańskiego.

 Powered by: www.cdx.pl